Tukijas verksamhet och uppgifter

Tukijas uppgift är att ge utlåtanden om kliniska läkemedelsprövningar och förändringar av forskningsplaner och planen att etablera en biobank i Finland. Tukija gör också uttalanden om medicinsk användning av mänskliga organ, vävnader och celler när de är avsedda att användas i klinisk läkemedelsforskning. Tukija fungerar som expert i forskningsetiska frågor relaterade till kliniska läkemedelsprövningar, deltar i samarbete med myndigheter och främjar offentlig debatt om kliniska läkemedelsprövningar.