TUKIJAs verksamhet

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA inrättades den 1 oktober 2010.

Före det bedrev TUKIJA i elva år sin verksamhet som en medicinsk forskningsetisk sektion i anslutning till Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården.

TUKIJAs verksamhet grundar sig framför allt på lagen om medicinsk forskning och dess förordningar.

Ordförande för TUKIJA under perioden 2 oktober 2014 - 30 september 2018 är docent Tapani Keränen. Vice ordförande är docent Miia Turpeinen.