Avgifter för utlåtanden

Avgifter för kliniska läkemedelsprövningar i enlighet med EU:s läkemedels­forskningsdirektiv (2001/20/EC)

En ny klinisk läkemedelsprövning                                      3000 €
En betydande förändring i klinisk läkemedelsforskning    1000 €

Avgifter för kliniska läkemedelsprövningar enligt EU:s förordning om läkemedelsforskning (536/2014)

En ny klinisk läkemedelsprövning

Internationell klinisk läkemedelsforskning, Finland som rapporterande medlemsstat

Ansökan avser del I och II (behandling samtidigt    10 300 € /10 600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del I (behandlas separat)    7 300 € /7 600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del II (behandlas separat)    3200 €

Internationell klinisk läkemedelsprövning, Finland som berörd medlemsstat (antingen i samband med utvärderingen av den ursprungliga ansökan eller när Finland läggs till som berörd medlemsstat)

Ansökan avser del I och II (behandling samtidigt)    7 500 € /7 800 € ATMP-produkt
Ansökan avser del I (behandlas separat)    4 500 € /4 800 € ATMP-produkt
Ansökan avser del II (behandlas separat)              3200 €

Nationell klinisk läkemedelsforskning, Finland som rapporterande medlemsstat

Ansökan avser del I och II (behandling samtidigt)   8 900 € /9 200 € ATMP-produkt
Ansökan avser del I (behandlas separat)    4 500 € /4 800 € ATMP-produkt
Ansökan avser del II (behandlas separat)    3 200 €

Lägger till ett nytt medlemsland

Lägger till ett nytt medlemsland, Finland som rapporterande medlemsstat

Ansökan avser tillägg av ett EU-medlemsland som ett nytt berörd medlemsland, del I och II samtidigt        1000 €

Förändringar i kliniska läkemedelsprövningar   

Förändring i internationell klinisk läkemedelsforskning, Finland som rapporterande medlemsland

Ändringsansökan avser del I och II (behandlas samtidigt)    3 300 €
Ändringsansökan avser del I (behandlas separat)    2 200 €
Ändringsansökan avser del II (särbehandling)    1 300 €

Internationell förändring inom klinisk läkemedelsforskning, Finland som berörda medlemsland

Ändringsansökan avser del I och II (behandlas samtidigt)    2 500 €
Ändringsansökan avser del I (behandlas separat)    1 400 €
Ändringsansökan avser del II (särbehandling)       1 300 €