Avgifter för utlåtanden

Avgifter för kliniska läkemedelsprövningar i enlighet med EU:s läkemedels­forskningsdirektiv (2001/20/EC)

En ny klinisk läkemedelsprövning 3000 €
En betydande förändring i klinisk läkemedelsforskning 1000 €

Avgifter för kliniska läkemedelsprövningar enligt EU:s förordning om läkemedelsforskning (536/2014)

En ny klinisk läkemedelsprövning

Internationell klinisk läkemedelsforskning, Finland som rapporterande medlemsstat
Ansökan avser del I och II (behandling samtidigt 6300 € /6600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del I (behandlas separat) 4300 € /4600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del II (behandlas separat) 2000 €
Internationell klinisk läkemedelsprövning, Finland som berörd medlemsstat (antingen i samband med utvärderingen av den ursprungliga ansökan eller när Finland läggs till som berörd medlemsstat)
Ansökan avser del I och II (behandling samtidigt) 6300 € /6600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del I (behandlas separat) 4300 € /4600 € ATMP-produkt

Ansökan avser del II (behandlas separat)

2000 €
Nationell klinisk läkemedelsforskning, Finland som rapporterande medlemsstat
Ansökan avser del I och II (behandling samtidigt) /6600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del I (behandlas separat) 4300 € /4600 € ATMP-produkt
Ansökan avser del II (behandlas separat) 2000 €

Lägger till ett nytt medlemsland

Lägger till ett nytt medlemsland, Finland som rapporterande medlemsstat
Ansökan avser tillägg av ett EU-medlemsland som ett nytt berörd medlemsland, del I och II samtidigt 1000 €

Förändringar i kliniska läkemedelsprövningar   

Förändring i internationell klinisk läkemedelsforskning, Finland som rapporterande medlemsland
Ändringsansökan avser del I och II (behandlas samtidigt) 2000 €
Ändringsansökan avser del I (behandlas separat) 1300 €
Ändringsansökan avser del II (särbehandling) 700 €

Internationell förändring inom klinisk läkemedelsforskning, Finland som berörda medlemsland

Ändringsansökan avser del I och II (behandlas samtidigt) 2000 €
Ändringsansökan avser del I (behandlas separat) 1300 €

Ändringsansökan avser del II (särbehandling)

700 €