Läkemedels­prövningar enligt förordningen om läkemedels­forskning

EU-portalen och databasen (Clinical Trials Information System, CTIS) som underhålls av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) används för insändning och behandling av läkemedelsprövningar.

EU-portalen och databasen

Information om läkemedels­forsknings­förordningen och CTIS-systemet