TUKIJAs ledamöter

Ledamöterna i TUKIJA har utsetts som sakkunniga inom läkemedelsprövning, gen- och ärftlighetsforskning, epidemiologi och annan klinisk forskning samt inom juridik och etik. TUKIJA har också lekmannaledamöter som företräder prövningsdeltagarnas intressen.