• Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJAs uppgift är att fungera som sakkunnig  i forskningsetiska frågor och att stöda de regionala etiska kommittéerna i medicinska forskningsetiska frågor  av principiell natur, samt stöda utbildning i dessa frågor.

TUKIJA gör etiska bedömningar av kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Finland, om den inte överför uppgiften till en regional etisk kommitté. TUKIJAs uppgift är också att ge utlåtanden om inrättande av en biobank, innan biobanken kan ansöka om registrering i biobankregistret som uppehålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. På begäran ger TUKIJA också  utlåtanden om prövningar som har fått negativa utlåtanden från sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer.

Aktuellt

TUKIJA flyttar 20.1.2020
Pressmeddelande 9.12.2019 13.08
TUKIJAs mötesschema är uppdaterad
Pressmeddelande 2.10.2019 15.01
TUKIJAs mötesschema är uppdaterad.
Pressmeddelande 17.4.2019 10.46
Ny förordning om avgifter för utlåtanden
Pressmeddelande 11.1.2019 13.36
TUKIJAs mötesschema är uppdaterad.
Pressmeddelande 18.10.2018 10.04