Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (Tukija)

Tukija antaa eettisiä arvioita Suomessa toteutettavista kliinisistä lääketutkimuksista ja tutkimussuunnitelmien muutoksista sekä biopankin perustamissuunnitelmasta. 

Tukijan yhteydessä toimiva erillinen muutoksenhakujaosto käsittelee oikaisuvaatimuksia, jotka on tehty alueellisten lääketieteellisten tutkimuseettisten toimikuntien kielteisistä lausunnoista.