Oikaisu­vaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus muutoksenhakujaostolle toimitetaan sähköisellä lomakkeella. 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteenä toimitetaan alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kielteinen lausunto ja toimikunnalle toimitettu materiaali kokonaisuudessaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava muutoksenhakujaostolle 30 päivän kuluessa alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan päätöksen (lausunnon) tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

Muutoksenhakujaosto kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain. 

Oikaisuvaatimuslomake