Biopankkitoiminta

Biopankkiin kootaan, kerätään ja säilytetään näytteitä sekä niihin liittyvää tietoa tulevaa biopankkitutkimusta varten. Biopankin perustamisen edellytyksenä on Tukijan myönteinen lausunto. Tämän jälkeen hakija voi tehdä ilmoituksen Fimealle. 

Tukijan toimintaohje (EU:n lääketutkimusasetuksen 536/2014 mukaiset lääketutkimukset ja biopankkitoiminta) 31.1.2022.

Lausuntohakemuslomake biopankin perustamisesta

Lausuntohakemuslomake biopankin muutoksesta

Vastaus biopankin selvityspyyntöön