Tukija.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Sivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pyrkii takaamaan Tukija.fi-sivuston saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tukija.fi-sivustoa. 

Sivustomme saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustomme ei-saavutettava sisältö

Sivustomme on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi marraskuussa 2023. Seloste on luotu arvioinnin yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa: 
1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat.

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole mukana luettelossa, ota meihin yhteyttä. 

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Linkit

Joidenkin linkkien kontrastisuhde leipätekstiin ei ole riittävä. (WCAG 1.4.1)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Visuaaliseen aktiivisen kohteen merkintään on käytetty pelkästään väriä, jonka kontrastisuhde ei-aktiiviseen kohteeseen ei ole riittävä. (WCAG 1.4.1)

Kohdistus- ja lukemisjärjestys

Ruudunlukijan kohdistus ei siirry automaattisesti hampurilaisvalikon sisään, kun valikon avaa. (WCAG 1.3.2)

Elementtien ryhmittely

Joitakin visuaalisia elementtien kokonaisuuksia, esimerkiksi hakutulossivun tuloksia, ei ole merkitty kokonaisuuksiksi ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Elementtien tarkoitus

Joillakin elementeillä on kooditasolla ylimääräistä ja turhaa tietoa, ja joidenkin elementtien ohjelmallinen toteutus ei vastaa niiden visuaalista toteutusta. Tästä syystä ruudunlukijakäyttäjät saavat elementtien tarkoituksesta väärää tietoa. (WCAG 1.3.1)

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita tai ulkopuolisen tahon tuottamaa sisältöä. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.11.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tukija.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. 

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected]
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

Tukijan yhteystiedot

  • Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, Tukija
    0295 209 111 (vaihde)

Ota yhteyttä

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
    0295 016 000 (vaihde)