TUKIJAn toimintaan liittyvää lainsäädäntöä


Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta (986/1999)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta (313/2004)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (65/2016)
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta (820/2010)
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (788/2018)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (841/2010)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittaville suoritettavista korvauksista (82/2011)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (1171/2020)
Biopankkilaki (688/2012)
Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta (643/2013)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta (649/2013)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)   
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Hallintolaki (434/2003)   
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)  
Fimean määräys kliinisistä lääketutkimuksista (8/2019)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräys 3/2010 - Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset (pdf)