Tukijan toiminta ja tehtävät

Tukijan tehtävänä on antaa lausuntoja Suomessa toteuttavista kliinisistä lääketutkimuksista ja tutkimussuunnitelmien muutoksista sekä biopankin perustamissuunnitelmasta. Tukija arvioi kudoslain ja biopankkilain mukaisten näytteiden ja tietojen käytön, kun niitä on tarkoitus käyttää kliiniseen lääketutkimukseen. Tukija lausuu myös ihmisten elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä silloin, kun niitä on tarkoitus käyttää kliinisessä lääketutkimuksessa. Tukija toimii kliinisiä lääketutkimuksia koskevien tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana, osallistuu viranomaisyhteistyöhön sekä edistää kliinisistä lääketutkimuksista käytävää kansalaiskeskustelua.