Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Tukija.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Tukija.fi. Utlåtandet bereddes 25.9.2023.
Tukija åtar sig att säkerställa tillgängligheten av sin webbplats enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Webbplatsens tillgänglighet har ännu inte utvärderats. En utomstående expertorganisation (Eficode Oy) gör en utvärdering av webbplatsens förenlighet med lagen under hösten 2023. Tukija åtgärdar eventuella tillgänglighetsbrister efter att utvärderingen har slutförts.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet. Vi tar i första hand emot respons via email [email protected].

Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning på hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas. 

Kontakta oss

Tukijas kontaktuppgifter

  • Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik, Tukija
    0295 209 111 (växel)

Kontakta oss

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn
    0295 016 000 (växel)