Sektionen för ändringssökande för medicinsk forskningsetik

Sektionen för ändringssökande handlägger omprövningsbegäranden av negativa utlåtanden från regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik.

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (Tukija) har en separat sektion för ändringssökande för medicinsk forskningsetik som är tillsatt för 31.1.2022-31.1.2026. Sektionen har en ordförande och en vice ordförande samt nio ledamöter och fyra suppleanter. Sektionen är Tukijas separata, oberoende och självständiga organ.

Sektionen evaluerar prövningsplaner som sökt rättelse enligt lagen om medicinsk forskning (488/1999 i ändrad form). Sektionen utvärderar tillämpningen av forskningslagen på basis av ett omprövningsbegäranden och ett negativt utlåtande från den regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik.

Ingen avgift uppbärs för behandling av begäran om omprövning.

Medlemmar i Sektionen för ändringssökandes 2022-2026

Ordförande för Sektionen för ändringssökandes under perioden 31 januari 2022 - 30 januari 2026 är MD Miia Turpeinen.

Jäsenet
Aittomäki Kristiina, LT
Halkoaho Arja, TtT
Kataja Vesa, LT
Kattelus Mervi, OTK/OTM
Manninen Riikka-Leena, YTM
Miettunen Jouko, FT 
Paavonen Timo, LKT
Takala Tuija, FT
Tran Minh Mirjami, FM 
Varajäsenet
Auvinen Anssi, LT
Axelin Anna, TtT
Ikävalko Anu, OTK/OTM
Kiiskinen Nadja, DI
Kääriäinen Helena, EL
Perola Markus, LT

Kontakta oss

Via e-post

info(at)tukija.fi
hakemukset(at)tukija.fi

Tfn 0295 209 111