Biobanker

Biobank är en enhet där huvudmannen utövar biobanksverksamhet och där prover och tillhörande uppgifter samlas in och förvaras för kommande biobanksforskning. Sökanden kan meddela Fimea efter att ha fått ett positivt yttrande från Tukija. Förutsättning för inrättandet av en biobank är ett positivt utlåtande från Tukija.

Anvisning (Läkemedelsprövningar enligt forordning 536/2014 och biobanksverksamhet)

Utlåtande om inrättande av en biobank

Utlåtande om ändring av en biobank