Yhdistetyt lääke- ja laitetutkimukset

Alla olevalla lomakkeella tulee toimittaa lääketutkimusasetuksen (536/2014) mukaisesti CTIS-järjestelmässä käsiteltävän yhdistetyn kliinisen lääke- ja laitetutkimuksen ainoastaan laitetta/laitteita koskevat asiakirjat.

Lomake toimii vain Chrome- tai Firefox-selaimella.

Mikäli haluat toimittaa jo hyväksyttyyn lääketutkimusdirektiivin (2001/20/EY) mukaiseen tutkimukseen uuden laitetutkimusosuuden, tulee toimittaa hakemus kliinisen lääketutkimuksen merkittävästä muutoksesta. Tutkimuksen luokittelusta tulee olla yhteydessä Fimeaan ennen hakemuksen toimittamista.

Huomioithan seuraavat asiat:

  • Laitetta koskevat asiakirjat tulee toimittaa samanaikaisesti lääketutkimuksen kanssa
  • Samansisältöisiä asiakirjoja ei tule toimittaa kahdesti

Toimitettavat asiakirjat:

  • Allekirjoitettu saatekirje (ml. EU-tutkimusnumero ja liiteluettelo)
  • Laitetta koskeva tutkijan tietopaketti
  • Laitetta koskeva tutkimussuunnitelma (sikäli kuin erillinen)
  • Laitetta koskevan tutkimussuunnitelman tiivistelmä (sikäli kuin erillinen)
  • Laitetta koskeva tutkittavalle annettava materiaali (esim. erillinen tiedote- ja suostumus, jos niitä ei ole toimitettu CTIS-hakemuksen mukana) 

Lausuntohakemuslomake kliinisestä laitetutkimuksesta (yhdistetty lääke- ja laitetutkimus)

Ota yhteyttä

Otathan etukäteen yhteyttä edellä mainittujen lisäksi mahdollisesti vaadittavista asiakirjoista.