Transitio­hakemusten toimittaminen CTIS-järjestelmään

Transitiohakemukset koskevat kliinisiä lääketutkimuksia sekä lääkkeen ja laitteen yhdistäviä kliinisiä lääketutkimuksia, jotka ovat saaneet puoltavan lausunnon lääketutkimusdirektiivin (2001/20/EY) mukaisessa menettelyssä ja jotka siirretään lääketutkimusasetuksen (536/2014) mukaisiksi. Transitiohakemus toimitetaan CTIS-järjestelmään. 

  •  Tutkimuksesta tulee tehdä transitiohakemus, mikäli tutkimus jatkuu EU/ETA-alueella vielä 30.1.2025 jälkeen.
  •  Mikäli tutkimus loppuu ennen tätä EU:ssa, ei siitä ole tarpeen tehdä transitiohakemusta.
  •  Mikäli monikansallisessa tutkimuksessa Suomen osuus loppuu ennen 30.1.2025, ei Suomea tule liittää jäsenvaltioksi transitiohakemukseen.
Transitiohakemus tulee toimittaa CTIS-järjestelmään viimeistään 16.10.2024, jotta se ehditään käsitellä tammikuun 2025 loppuun mennessä. 

Transitiohakemusten käsittelystä peritään maksu 1.5.2024 alkaen.

Tarkempia ohjeita transitiohakemuksista löytyy Eudralex volume 10 -asiakirjasta, jossa kerrottaan lääketutkimusasetuksen soveltamisesta kliinisiin lääketutkimuksiin. Asiakirjan luvussa 5 on kysymyksiä ja vastauksia osio, jossa on annettu lisäohjeita transitiohakemuksista. Asiakirja on päivittyvä. 

EU-portaali ja -tietokanta

Euroopan komission transitio-ohje

EudraLex - Volume 10 - Clinical trials guidelines

Usein kysyttyä transitio­hakemuksista