Transitio­hakemusten toimittaminen CTIS-järjestelmään

Transitiohakemukset koskevat kliinisiä lääketutkimuksia (ja yhdistelmätutkimuksia), jotka ovat saaneet puoltavan lausunnon lääketutkimusdirektiivin mukaisessa menettelyssä ja jotka siirretään lääketutkimusasetuksen mukaisiksi. Transitiohakemus toimitetaan CTIS-järjestelmään. 

Tutkimuksesta tulee tehdä transitiohakemus, mikäli tutkimus jatkuu EU/ETA-alueella vielä 30.1.2025 jälkeen. Mikäli tutkimus loppuu ennen tätä EU:ssa, ei siitä ole tarpeen tehdä transitiohakemusta. 

Transitiohakemuksista ei peritä maksua. 

Tarkempia ohjeita transitiohakemuksista löytyy Eudralex volume 10 -asiakirjasta, jossa kerrottaan lääketutkimusasetuksen soveltamisesta kliinisiin lääketutkimuksiin. Asiakirjan luvussa 5 on kysymyksiä ja vastauksia osio, jossa on annettu lisäohjeita transitiohakemuksista. Asiakirja on päivittyvä. 

EU-portaali ja -tietokanta

Euroopan komission transitio-ohje

EudraLex - Volume 10 - Clinical trials guidelines

Usein kysyttyä transitio­hakemuksista