• Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJAs uppgift är att fungera som sakkunnig  i forskningsetiska frågor och att stöda de regionala etiska kommittéerna i medicinska forskningsetiska frågor  av principiell natur, samt stöda utbildning i dessa frågor.

TUKIJA gör etiska bedömningar av kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Finland, om den inte överför uppgiften till en regional etisk kommitté. TUKIJAs uppgift är också att ge utlåtanden om inrättande av en biobank, innan biobanken kan ansöka om registrering i biobankregistret som uppehålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. På begäran ger TUKIJA också  utlåtanden om prövningar som har fått negativa utlåtanden från sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer.

Aktuellt

TUKIJAs möte i oktober 2018
Pressmeddelande 19.9.2018 10.44
TUKIJAs mötesschema är uppdaterad.
Pressmeddelande 5.10.2017 10.42
TUKIJAs förhållningsreglerna är uppdaterade
Pressmeddelande 10.7.2017 14.00
TUKIJAs mötesschema är uppdaterad
Pressmeddelande 8.5.2017 8.26
Ny förordning om avgifter för utlåtanden
Pressmeddelande 10.1.2017 13.00