Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010

Seminaariohjelma (pdf, 27 kB)

Seminaarin alustukset:

Ylitarkastaja Outi Konttinen, TUKIJA
Tutkimuslain keskeiset muutokset (pdf, 198 kB)

Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto
Tutkimuslain sovellusalueen uusi määritteleminen - terveys- ja hoitotieteellisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä (pdf, 1201 kB)

Dosentti Matti Ketonen, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtyma
Alueellisten eettisten toimikuntien uudelleenorganisoituminen (pdf, 92 kB)

Kehittämispäällikkö Sirpa Soini, THL/TUKIJA
Biologisten näytteiden ja näytekokoelmien tutkimuskäytön rajat ja mahdollisuudet (pdf, 120 kB)

Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, STM
Biopankkilainsäädännön valmistelutilanne (pdf, 48 kB)

Professori Matti Häyry, Helsingin yliopisto
Biotieteellisen tutkimuksen eettiset, lailliset ja sosiokulttuuriset ulottuvuudet (pdf, 787 kB)