TUKIJAn toiminta

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA on perustettu 1.10.2010.

Tätä ennen TUKIJA toimi 11 vuotta Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan yhteydessä lääketieteellisenä tutkimuseettisenä jaostona.

TUKIJAn toiminta perustuu ennen kaikkea lakiin lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä sen asetuksiin ja biopankkilakiin.

Toimikunnan puheenjohtajana kaudella 12.10.2018 - 11.10.2022 toimii LKT Erkki Palva ja varapuheenjohtajina LT Miia Turpeinen ja LT Heikki Tikkanen.