10.7.2015 Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 28. lokakuuta

TUKIJAn vuosittainen lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari järjestetään keskiviikkona 28.10.2015 kello 9.45-16.00. Seminaariin on vapaa pääsy.

 

Tilaisuuden ohjelma

9.6.2015 TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 28.5.2015

TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 28.5.2015. Ohjeeseen on muun muassa lisätty viimeisin tutkimuslain muutos sekä STMn asetus eettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (1168/2014).

TUKIJAn toimintaohje 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista

5.6.2015 Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muutos tuli voimaan 1.3.2015

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin (488/1999) on lisätty uusi 6 a §, joka koskee henkilötietojen käsittelyä tilanteessa, jossa tutkittava on peruuttanut suostumuksensa.

 

6 a § Henkilötietojen käsittely suostumuksen peruuttamisen jälkeen

 

Tutkittavan henkilötietoja saa tutkittavan suostumuksen peruuttamisen jälkeen käsitellä siinä tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, jos se on välttämätöntä lääkkeen, terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen taikka menetelmän käyttötarkoituksen, ominaisuuksien, vaikutusten tai vaikuttavuuden selvittämiseksi tai arvioimiseksi taikka lääkkeen, terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen tai menetelmän laadun, tehon tai turvallisuuden varmistamiseksi ja tutkittava tiesi suostumusta antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa.

 

Tutkimuslaissa säädetyn hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteiden mukaan kaikki kliinistä tutkimusta koskevat tiedot on kirjattava, käsiteltävä ja säilytettävä siten, että ne voidaan raportoida, tulkita ja tarkistaa täsmällisesti säilyttäen samalla tutkimushenkilöiden tietojen luottamuksellisuus.

 

Tutkittavan tiedotteessa ja suostumusasiakirjassa tulee kertoa, että suostumuksen voi peruuttaa syytä ilmoittamatta milloin tahansa ennen tutkimuksen päättymistä. Sen lisäksi tutkittavalle tulee kertoa, että ennen suostumuksen peruuttamista kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa.

 

Lakimuutos (143/2015) tuli voimaan 1.3.2015.

1.6.2015 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty

TUKIJAn kokousaikataulu ja lausuntohakemusten eräpäivät on päivitetty vuoden 2015 loppuun saakka. 

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.