19.12.2013 TUKIJAn toimintaohje päivitetty

TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 28.11.2013. Ohjeeseen on lisätty biopankkilain (688/2012) nojalla annetut TUKIJAn uudet tehtävät.

Asiakirjan käännökset (ruotsi, englanti) julkaistaan myöhemmin.

TUKIJAn ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoja: pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

16.12.2013 Kliinisten lääketutkimusten tiedotemallia päivitetty

TUKIJA on julkaissut päivitetyn version kliinisten lääketutkimusten tiedotemallista. Muutoksia on tehty tiedotemallin kohtiin ”Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja”, (toinen ja toiseksi viimeinen kappale) sekä ”Tutkittavien vakuutusturva” (toinen kappale).

Asiakirjan käännökset (ruotsi, englanti) julkaistaan myöhemmin.

Julkaisut - Lomakkeet ja asiakirjamallit

Lisätietoja: pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

3.10.2013 STMn kannanotto TUKIJAn lausuntojen sitovuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 9.9.2013 ottanut kantaa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 3 §:n 4 momentin tulkintaan.

Tulkinta koskee TUKIJAn antamien lausuntojen sitovuutta silloin, kun alueellisen eettisen toimikunnan lausunto tutkimussuunnitelmasta on ollut kielteinen.

 Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 3 §:n 4 momentin tulkinta.pdf (126.0 kB)

Lisätietoja:
pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

19.8.2013 Biopankkilaki voimaan 1. syyskuuta

Ihmisperäisten näytteiden tutkimusta koskeva uusi biopankkilaki (688/2012) tulee voimaan 1.9.2013. Samalla myös ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin (101/2001) sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (785/1992) tulee muutoksia.

Biopankkilain tarkoituksena on edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä ja turvata yksityisyyden suoja näytteitä käsiteltäessä. Laissa määritellään näytteiden käytön ja muun käsittelyn edellytykset ja yleiset periaatteet.

Biopankin perustamisen yhtenä edellytyksenä on valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) lausunto. TUKIJAn tulee lausuntoaan varten selvittää, täyttääkö biopankin toiminta biopankkilain tai muun lain mukaiset yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeuden toteutumista koskevat edellytykset sekä esitettävä perusteltu näkemys toiminnan eettisestä hyväksyttävyydestä.

TUKIJA on julkaissut lomakkeen ja täyttöohjeet lausuntohakemuksen laatimiseksi. Lomakkeen ruotsinkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

TUKIJA käsittelee biopankin perustamista koskevat hakemukset kokouksissaan, joita järjestetään kerran kuukaudessa. Kokousaikataulu ja hakemusten eräpäivät ilmoitetaan TUKIJAn internet-sivuilla.

Biopankkilain voimaantulo edellyttää myös joitakin muutoksia TUKIJAn ohjeistuksiin. Ohjeet tarkistetaan ja päivitetään tulevan syksyn aikana.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547, [email protected]

22.7.2013 Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29. lokakuuta

TUKIJAn vuosittainen lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari järjestetään tiistaina 29.10.2013 kello 9-16. Seminaariin on vapaa pääsy.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet (pdf, 30 kB)

Tervetuloa!

Pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

21.7.2013 TUKIJAlta lausunto Maailman Lääkäriliitolle (WMA) Helsingin julistuksen päivitysehdotuksista

TUKIJA antoi 13.6.2013 lausunnon Helsingin julistuksen "Ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettiset periaatteet" päivitysehdotuksista. Lausunto on englanninkielinen.

TUKIJAn lausunnot

19.7.2013 Asiakirjamalli geeni- ja/tai farmakogeneettisen tutkimuksen tiedotteesta sekä suostumusasiakirjasta 

TUKIJA on valmistellut asiakirjamallin kliinisten lääketutkimusten yhteydessä suoritettavien geeni- ja/tai farmakogeneettisten tutkimusten tiedotteesta ja suostumusasiakirjasta. Molemmat asiakirjat on tarkoitettu henkilölle, jota pyydetään mukaan tutkimukseen. 


Asiakirjojen ruotsin- ja englanninkieliset käännökset julkaistaan myöhemmin.

TUKIJAn asiakirjamallit

3.4.2013 TUKIJAn toimintaohjetta päivitetty

TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 26.3.2013: virhe kohdan 7. yhteystiedoissa on korjattu.

Toimintaohje

6.3.2013 Uusi biopankkilaki voimaan syyskuussa

Uusi biopankkilaki tulee voimaan 1.9.2013. Lain tavoitteena on edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä Suomessa siten, että yksilön oikeudet on samalla turvattu.

Biopankin voi perustaa sekä yksityinen että julkinen toimija. Perustaminen edellyttää muun muassa valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan myönteistä lausuntoa.

Biopankkilaki

5.2.2013 Kliinisten lääketutkimusten tiedotemallia päivitetty

TUKIJA on julkaissut päivitetyn version kliinisten lääketutkimusten tiedotemallista. Muutoksia on tehty tiedotemallin käyttöä koskeviin yleisiin ohjeisiin (asiakirjan alkuosa).

TUKIJAn ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoja: pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.