22.10.2012 TUKIJAn toimintaohjeeseen päivityksiä

TUKIJAn toimintaohjetta on päivitetty 22. lokakuuta seuraavilla muutoksilla:

  • Ohjeeseen on lisätty selvitys siitä, miten tiedotteiden ja muiden tutkittavalle annettavien asiakirjojen ruotsinnokset ilmoitetaan TUKIJAlle.
  • Maininta automaattisesti lähetettävästä saapumisilmoituksesta on poistettu. Saapumisilmoitus lähetetään ainoastaan erillisestä pyynnöstä.
  • Tutkijan tietopaketin toimittamista koskeva ohje on muutettu siten, että asiakirjaan tulee liittää ainoastaan tutkimuksesta vastaavan henkilön allekirjoittama yhteenveto päivityksen keskeisestä sisällöstä.
  • Tekstiin on lisäksi tehty teknisiä ja hallinnollisia muutoksia (yhteystiedot, säädökset jne.)


Toimintaohjeen käännökset (ruotsi, englanti) julkaistaan myöhemmin.

Toimintaohje Ohjeet ja suositukset -sivulla 

Lisätietoja:

pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

18.10.2012 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty

TUKIJAn kokousaikataulu ja lausuntohakemusten eräpäivät on päivitetty vuoden 2013 heinäkuuhun saakka.

TUKIJA kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kokousaikataulu sovitaan noin puolivuosittain. Kokouksissaan TUKIJA käsittelee tutkimussuunnitelmien lausuntohakemuksia sekä tarvittaessa myös muita tutkimuseettisiä kysymyksiä.

15.10.2012 Tutkimusetiikan seminaari 29. lokakuuta

TUKIJA järjestää vuosittaisen tutkimusetiikan seminaarinsa 29.10.2012. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet (päivitetty 12.10.)

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Pääsihteeri Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

23.4.2012 Kliinisten lääketutkimusten tiedotemalliasiakirjaa päivitetty

Kliinisten lääketutkimusten tiedotemalliasiakirjaan on tehty päivitys. Muutos koskee Lääkevahinkovakuutuksen siirtymistä uudelle vakuutusyhtiölle (tiedotteen kohta "Tutkittavien vakuutusturva").

Päivitys on tehty kaikkiin malliasiakirjan käännösversioihin.

Lisätietoja lääkevahinkovakuutuksesta

Tiedotemalliasiakirja

Lisätietoja: ylitarkastaja Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

10.4.2012 Ruotsinkielinen käännös tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista

TUKIJA on julkaissut ruotsinkielisen käännöksen ohjeesta joka koskee tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita. ->ruotsinkieliselle sivulle linkki

Lisätietoja: ylitarkastaja Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

29.2.2012 Uusi asetus lausunnoista perittävistä maksuista

1.2.2012 tuli voimaan STM:n vahvistama asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (46/2012).

Asetus

TUKIJAn toimintaan liittyvää lainsäädäntöä

17.2.2012 Teemaseminaari eettisestä ennakkoarvioinnista 20. maaliskuuta

TUKIJA ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) järjestävät yhteisen seminaarin tiistaina 20.3.2012, klo 9.00 - 16.00 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaari on suunnattu lääketieteen ja muiden ihmistieteiden tutkimuksia arvioiville eettisille toimikunnille ja työryhmille, alan tutkijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma (pdf, 51 kB)

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ilmoittautumislomake

Lisätietoja: tukija(at)valvira.fi tai puh. 0295 209 111 (vaihde)

17.2.2012 Ohje tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista

TUKIJA on yhdessä alueellisten eettisten toimikuntien kanssa valmistellut ohjeen tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista. Se on tarkoitettu sovellettavaksi kaikenlaisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Ohjeen ruotsinkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

Tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita

Lisätietoja: ylitarkastaja Outi Konttinen, puh. 0295 209 547

8.2.2012 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty

TUKIJAn kokousaikataulu ja lausuntohakemusten eräpäivät on päivitetty vuoden 2012 loppuun saakka.

TUKIJA kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kokousaikataulu sovitaan noin puolivuosittain. Kokouksissaan TUKIJA käsittelee tutkimussuunnitelmien lausuntohakemuksia sekä tarvittaessa myös muita tutkimuseettisiä kysymyksiä.

 

28.1.2012 TUKIJAlla uudet puhelinnumerot

Valviran puhelinnumerot muuttuivat 25. tammikuuta. Samalla myös TUKIJA sai uudet puhelinnumerot.

Uudet numerot ovat:

Toimikunnan sihteeri, ylitarkastaja Outi Konttinen: puh. 0295 209 547

Osastosihteeri Nina Lindqvist: puh. 0295 209 546

Valviran vaihde: puh. 0295 209 111

Uudistuksen myötä asiakkaat voivat soittaa meille paikallispuhelun hinnalla mistä päin Suomea tahansa (vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu). 

Vanhat puhelinnumerot toimivat vielä uusien rinnalla siirtymäkauden ajan eli 31.1.2012 asti.

15.1.2012 Lääkevahinkovakuutus siirtynyt uudelle vakuutusyhtiölle

Lääkevahinkovakuutus on siirtynyt 1.1.2012 lähtien uudelle vakuutusyhtiölle. Vuoden alusta vakuuttamisesta vastaa Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö.

Lisätietoja:

www.laakevahinkovakuutuspooli.fi

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.