18.11.2010 Alueelliset eettiset toimikunnat - siirtymävaiheen toimintamenettelyt

TUKIJA on koonnut alueellisten eettisten toimikuntien ilmoittamat paikalliset toimintatavat tutkimuslain uusien säädösten soveltamisessa.

Ohje siirtymävaiheen menettelyistä (pdf, 95 kB)

 

22.10.2010 TUKIJAn toimintaohje ja lomakkeiden täyttöohjeet päivitetty

TUKIJAn suomenkielinen toimintaohje sekä suomenkieliset lomakkeiden täyttöohjeet on päivitetty.

Käännöstekstit julkaistaan myöhemmmin.

Lue lisää:

TUKIJAn toimintaohje
Ennakkoilmoitusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja niiden täyttöohjeet
Lausuntohakemusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja niiden täyttöohjeet

6.10.2010 TUKIJAn toimintaohjeesta tulossa uusi versio

Tutkimuslain ( 488/1999; 794/2010) muutoksista johtuen TUKIJAn toimintaohjetta päivitetään parhaillaan. Uusittu ohje on tarkoitus julkaista lähipäivinä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Outi Konttinen, puh. 050 512 0659

15.9.2010 Lääketieteelliseen tutkimuslakiin muutoksia

Lääketieteellisen tutkimuslain soveltamisala laajenee. Tutkimuslain muutoksella sisällytetään lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoito- ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Sen lisäksi lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille alueellisille eettisille toimikunnille.

Samassa yhteydessä lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston (TUKIJA) asema, tehtävät ja nimi muuttuvat. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteyteen perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, joka tukee, seuraa ja ohjaa alueellisten toimikuntien työtä sekä toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Valtakunnallisen toimikunnan tehtävänä on antaa eettinen arvio kaikista Suomessa toteutettavista kliinisistä lääketutkimuksista, ellei se siirrä lausunnonantoa alueelliselle eettiselle toimikunnalle.

Tasavallan presidentti on vahvistanut muutokset perjantaina 10.9.2010 ja ne tulevat voimaan 1.10.2010.

TUKIJAn uudet yhteystiedot ovat:

Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

postiosoite:
PL 210, 00531 Helsinki

puh./vaihde:
09 772 920 

Internet-osoite:
www.tukija.fi

Sähköposti:
tukija(at)valvira.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Outi Konttinen, gsm: 050 512 0659

21.6.2010 TUKIJAn toimintaohje päivitetty

TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 28.5.2010. Muutokset ovat lähinnä teknisiä. Tutkimusten toimeksiantajien kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota tutkijan tietopaketin käsittelyä koskevaan täsmennettyyn ohjeeseen (kohta 3.5).

 

TUKIJAn toimintaohje

17.6.2010 Tutkimuslaki hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt 17. kesäkuuta hallituksen esityksen lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta.

14.6.2010 TUKIJAn uudet verkkosivut avattu

Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston (TUKIJA) uudet verkkosivut julkistettiin 14. kesäkuuta. Uusilta sivuilta löydät kattavasti tietoa mm. TUKIJAn toiminnasta, tutkimusetiikasta ja yhteistyötahoista.

Uudistuksen myötä TUKIJAn sivut erotettiin valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan verkkopalvelusta.

29.5.2010 Hallituksen esitys lakimuutoksista edennyt eduskuntaan

Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta on annettu eduskunnalle 18.5.2010.

Vireilletuloasiakirjat (Finlex)

20.5.2010 TUKIJAn ennakkoilmoitusten eräpäivät ajalla 1.7.2010 - 30.9.2010

TUKIJAn siirtoryhmä käsittelee ennakkoilmoitukset kansainvälisistä kliinisistä lääketutkimuksista viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Eräpäivät ovat: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9. ja 27.9.2010.

Päätös lausuntohakemuksen käsittelijästä on pääsääntöisesti valmis saman viikon perjantaihin mennessä.
Siirtopäätöstä haetaan STM:n vahvistamalla ennakkoilmoituslomakkeella.

Ennakkoilmoitus tutkimussuunnitelmasta pyydetään toimittamaan TUKIJAn sihteerille myös sähköpostin liitetiedostona (word- tai rtf-dokumentti) sähköpostiosoitteeseen etene(at)stm.fi.

Lisätietoa ennakkoilmoitusmenettelystä

23.3.2010 TUKIJAn kokousaikataulua päivitetty

TUKIJAn kokousaikataulua on päivitetty 23. maaliskuuta 2010.

Jaosto kokoontuu seuraavasti:

Keskiviikko 7.4.2010, eräpäivä 23.3.2010
Tiistai 4.5.2010, eräpäivä 20.4.2010
Tiistai 1.6.2010, eräpäivä 18.5.2010
Torstai 1.7.2010, eräpäivä 17.6.2010
Tiistai 3.8.2010, eräpäivä 20.7.2010
Tiistai 7.9.2010, eräpäivä 24.8.2010
Tiistai 5.10.2010, eräpäivä 21.9.2010
Tiistai 2.11.2010, eräpäivä 19.10.2010
Keskiviikko 1.12.2010, eräpäivä 17.11.2010

Lisätietoa TUKIJAn kokouksista

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.