18.11.2010 Alueelliset eettiset toimikunnat - siirtymävaiheen toimintamenettelyt

TUKIJA on koonnut alueellisten eettisten toimikuntien ilmoittamat paikalliset toimintatavat tutkimuslain uusien säädösten soveltamisessa.

Ohje siirtymävaiheen menettelyistä (pdf, 95 kB)

 

22.10.2010 TUKIJAn toimintaohje ja lomakkeiden täyttöohjeet päivitetty

TUKIJAn suomenkielinen toimintaohje sekä suomenkieliset lomakkeiden täyttöohjeet on päivitetty.

Käännöstekstit julkaistaan myöhemmmin.

Lue lisää:

TUKIJAn toimintaohje
Ennakkoilmoitusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja niiden täyttöohjeet
Lausuntohakemusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja niiden täyttöohjeet

6.10.2010 TUKIJAn toimintaohjeesta tulossa uusi versio

Tutkimuslain ( 488/1999; 794/2010) muutoksista johtuen TUKIJAn toimintaohjetta päivitetään parhaillaan. Uusittu ohje on tarkoitus julkaista lähipäivinä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Outi Konttinen, puh. 050 512 0659

15.9.2010  Amendments to the medical research act

The scope of application of the Medical Research Act will be extended. The amendment of the Medical Research Act involves that all those research studies in the field of nursing and health science that intervene in the integrity of a person are covered by statutory prior evaluation in regard to issues pertaining to research ethics. Furthermore, the prior ethical evaluation of medical research studies is concentrated in the regional ethics committees set up by the university hospital districts for their special catchment areas.

In the same connection, the status, tasks and name of the Sub-Committee on Medical Research Ethics will be changed. A National Committee on Medical Research Ethics will be established under the auspices of the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira), which will support, monitor and guide the work of the regional committees and serve as an expert body in issues pertaining to research ethics. The task of the National Committee is to issue an ethical evaluation of all clinical trials of pharmaceuticals carried out in Finland, unless it decides to assign this duty to a regional ethics committee.

The President of the Republic approved the Amended Act on Friday 10 September, and it enters into force on 1 October 2010.

Contact information of the National Committee on Research Ethics:

Lintulahdenkuja 4
FI-00530 Helsinki
FINLAND

Postal address:
POB 210, FI-00531 Helsinki
FINLAND

tel. (09) 772920 

Internet address:
www.tukija.fi/en

E-mail:
tukija(at)valvira.fi

Further information:

Outi Konttinen, Senior Officer, gsm: 050 512 0659

 

21.6.2010 TUKIJAn toimintaohje päivitetty

TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 28.5.2010. Muutokset ovat lähinnä teknisiä. Tutkimusten toimeksiantajien kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota tutkijan tietopaketin käsittelyä koskevaan täsmennettyyn ohjeeseen (kohta 3.5).

 

TUKIJAn toimintaohje

17.6.2010 Tutkimuslaki hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt 17. kesäkuuta hallituksen esityksen lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta.

14.6.2010 TUKIJAn uudet verkkosivut avattu

Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston (TUKIJA) uudet verkkosivut julkistettiin 14. kesäkuuta. Uusilta sivuilta löydät kattavasti tietoa mm. TUKIJAn toiminnasta, tutkimusetiikasta ja yhteistyötahoista.

Uudistuksen myötä TUKIJAn sivut erotettiin valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan verkkopalvelusta.

29.5.2010 Hallituksen esitys lakimuutoksista edennyt eduskuntaan

Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta on annettu eduskunnalle 18.5.2010.

Vireilletuloasiakirjat (Finlex)

20.5.2010 TUKIJAn ennakkoilmoitusten eräpäivät ajalla 1.7.2010 - 30.9.2010

TUKIJAn siirtoryhmä käsittelee ennakkoilmoitukset kansainvälisistä kliinisistä lääketutkimuksista viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Eräpäivät ovat: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9. ja 27.9.2010.

Päätös lausuntohakemuksen käsittelijästä on pääsääntöisesti valmis saman viikon perjantaihin mennessä.
Siirtopäätöstä haetaan STM:n vahvistamalla ennakkoilmoituslomakkeella.

Ennakkoilmoitus tutkimussuunnitelmasta pyydetään toimittamaan TUKIJAn sihteerille myös sähköpostin liitetiedostona (word- tai rtf-dokumentti) sähköpostiosoitteeseen etene(at)stm.fi.

Lisätietoa ennakkoilmoitusmenettelystä

23.3.2010 TUKIJAn kokousaikataulua päivitetty

TUKIJAn kokousaikataulua on päivitetty 23. maaliskuuta 2010.

Jaosto kokoontuu seuraavasti:

Keskiviikko 7.4.2010, eräpäivä 23.3.2010
Tiistai 4.5.2010, eräpäivä 20.4.2010
Tiistai 1.6.2010, eräpäivä 18.5.2010
Torstai 1.7.2010, eräpäivä 17.6.2010
Tiistai 3.8.2010, eräpäivä 20.7.2010
Tiistai 7.9.2010, eräpäivä 24.8.2010
Tiistai 5.10.2010, eräpäivä 21.9.2010
Tiistai 2.11.2010, eräpäivä 19.10.2010
Keskiviikko 1.12.2010, eräpäivä 17.11.2010

Lisätietoa TUKIJAn kokouksista

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.