17.6.2008 Ohje taloudellisten selvitysten antamisesta eettisille toimikunnille ja tutkittaville

Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA) julkaisee ohjeen taloudellisten selvitysten antamisesta eettisille toimikunnille ja tutkittaville.

Taloudellisten seikkojen tarkastelu on osa lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyden arviointia. Eettinen toimikunnan tulee arvioida hakemukseen sisältyviä taloudellisia seikkoja yleisellä tasolla. Onko tutkimukselle suunnattu riittävästi varoja, jotta se voidaan toteuttaa ja tutkittavista huolehtia asianmukaisesti tutkimuksen loppuun saakka? Vaikuttavatko taloudelliset seikat tutkittavien rekrytointiin, joko tutkittaville suoritettavien korvausten tai tutkijoille maksettavien palkkioiden kautta siinä määrin, että tutkittavien suostumuksen vapaaehtoisuus voi vaarantua? Ovatko tutkijoiden ja muun tutkimushenkilökunnan palkkiot kohtuullisia ja asianmukaisessa suhteessa tutkimuksessa tarvittavaan työmäärään?

TUKIJA päätti syksyllä 2006 valmistella ohjeen tutkimuksen rahoitusta ja palkkioita koskevien selvitysten ilmoittamisesta lausuntohakemuksessa eettisille toimikunnille ja tutkittaville. Tammikuussa 2007 TUKIJA nimitti erillisen työryhmän valmistelemaan ehdotuksen taloudellisten selvitysten ilmoittamisen vähimmäisvaatimuksista. Valmistelun lähtökohtana oli se, että eettisen toimikunnan on saatava riittävä selvitys tutkimuksen taloudellisista resursseista ja niiden jakautumisesta eri tahojen kesken, minkä lisäksi myös tutkittaville on ilmoitettava tutkimuksen rahoituksesta.

Ohjeen valmistelujen yhteydessä on kuultu sairaanhoitopiirien eettisiä toimikuntia sekä alan keskeisiä toimijoita.

Työryhmän jäseninä toimivat toiminnanjohtaja Eija Orpana YTHS:stä, erityisasiantuntija Mia Bengtström Lääketeollisuus ry:stä, LT Juha-Pekka Erälinna Suomen Erikoisneurologiakeskuksesta, professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen TAYS:sta, hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki Kuntaliitosta, sekä professori Mika Scheinin Turun yliopistosta. Työryhmän puheenjohtajana toimi Eija Orpana ja sihteerinä ylitarkastaja Outi Konttinen TUKIJAsta.

TUKIJAn ohje: Lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyvät taloudelliset selvitykset eettisille toimikunnille ja tutkittaville (pdf, 66 Kb)

Lisätietoja

ylitarkastaja Outi Konttinen, TUKIJA/STM, puh. 09 160 73147/050 512 0659

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.