22.12.2006 Säteilyriskien tiedottaminen tutkittavalle

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA) on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan pyynnöstä laatinut suosituksen säteilyriskeistä tiedottamisen kansallisesta suosituksesta.

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) edellyttää tutkittavan kirjallista tietoon perustuvaa suostumusta tutkimukseen osallistumiseksi. Sen perusteella tutkittavalle on annettava riittävä selvitys hänen oikeuksistaan, tutkimuksen tarkoituksesta, luonteesta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Hänelle on myös annettava riittävä selvitys tutkimuksen mahdollisista riskeistä ja haitoista.

Joihinkin lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyy säteilykuormitusta, esim. röntgentutkimuksia. Myös nämä mahdolliset riskit ja haitat tulee etukäteen selvittää siten, että tutkittava pystyy päättämään suostumuksestaan tietoisena tutkimukseen liittyvistä, hänen päätöksentekoon vaikuttavista seikoista.

TUKIJAa on pyydetty laatimaan asiasta kansallinen suositus lääketieteellisten tutkimusten toimeksiantajille, tutkijoille ja eettisille toimikunnille. Lokakuussa 2005 TUKIJA päätti perustaa työryhmän laatimaan pyydettyä suositusta. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut professori Esko Länsimies Kuopiosta. Työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi marraskuussa 2006 ja TUKIJA hyväksyi sen kokouksessaan 4.12.2006.

Suositus säteilyriskien tiedottamisesta (pdf, 24kB)

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.