26.5.2005 Kliinisten lääketutkimusten lomakkeet ja päivitetty TUKIJAn toimintaohje

STM:n asetus kliinisistä lääketutkimuksista (No 316/2005) sisältää kaksi eri hakemuslomaketta, ennakkoilmoituksen sekä lausuntohakemuslomakkeen kliinisestä lääketutkimuksesta.

Molemmat lomakkeet sekä TUKIJAn päivitetty toimintaohje löytyvät TUKIJAn dokumenteista word-asiakirjoina.

Asetus ja toimintaohje tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2005.

Lisätiedot

jaostosihteeri Outi Konttinen, p. 09 160 73147/050 512 0659

19.5.2005 STM on vahvistanut asetuksen kliinisistä lääketutkimuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 11.5.2005 vahvistanut asetuksen kliinisistä lääketutkimuksista, No 316/2005. Asetus tulee voimaan 1.6.2005. Säädös julkaistaan Valtioneuvoston säädöskokoelmassa.

Asetuksella säädetään muun muassa kliinisen lääketutkimuksen käsittelyä koskevasta ennakkoilmoituksesta sekä eettiselle toimikunnalle tehtävästä lausuntohakemuksesta.

Tarkemmat tiedot asetuksen voimaantulemisen edellyttämistä toimenpiteistä samoin kuin asetuksen liitteenä olevat lomakkeet julkaistaan viikolla 21 TUKIJAn internet-sivuilla.

Aiempien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.

 

Seuraavien vuosien tiedotteisiin pääset tästä.