Tiedotteet vuosilta 2004 - 2015

10.07.2015 Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 28. lokakuuta

09.06.2015 TUKIJAn toimintaohje päivitetty 28.5.2015

05.06.2015 Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muutos tuli voimaan 1.3.2015

01.06.2015 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty 01.06.2015

26.11.2014 Pohjoismaiden tutkimuseettisten toimikuntien seminaari

10.11.2014 TUKIJAn toimintaohje päivitetty 10.11.2014

10.11.2014 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty 10.11.2014

12.09.2014 Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari  - tietoon perustuva suostumus ja tutkittavan itsemääräämisoikeus 23. syyskuuta 2014 (päivitetty)

25.02.2014 Keskustelusessio Etiikan päivä 2014 -seminaarin yhteydessä

19.12.2013 TUKIJAn toimintaohje päivitetty 19.12.2013

16.12.2013 Kliinisten lääketutkimusten tiedotemallia päivitetty

03.10.2013 STMn kannanotto TUKIJAn lausuntojen sitovuudesta

19.08.2013 Biopankkilaki voimaan 1. syyskuuta

22.07.2013 Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29. lokakuuta

21.07.2013 TUKIJAlta lausunto Maailman Lääkäriliitolle (WMA) Helsingin julistuksen päivitysehdotuksista

19.07.2013 Asiakirjamalli geeni- ja/tai farmakogeneettisen tutkimuksen tiedotteesta sekä suostumusasiakirjasta 

03.04.2013 TUKIJAn toimintaohjetta päivitetty 03.04.2013

06.03.2013 Uusi biopankkilaki voimaan syyskuussa

05.02.2013 Kliinisten lääketutkimusten tiedotemallia päivitetty

22.10.2012 TUKIJAn toimintaohjeeseen päivityksiä 22.10.2012

18.10.2012 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty 18.10.2012

15.10.2012 Tutkimusetiikan seminaari 29. lokakuuta

23.04.2012 Kliinisten lääketutkimusten tiedotemalliasiakirjaa päivitetty

10.04.2012 Ruotsinkielinen käännös tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista

29.02.2012 Uusi asetus lausunnoista perittävistä maksuista

17.02.2012 Teemaseminaari eettisestä ennakkoarvioinnista 20. maaliskuuta

17.02.2012 Ohje tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista

08.02.2012 TUKIJAn kokousaikataulu päivitetty 08.02.2012

28.01.2012 TUKIJAlla uudet puhelinnumerot

15.01.2012 Lääkevahinkovakuutus siirtynyt uudelle vakuutusyhtiölle

26.09.2011 Tutkimusetiikan seminaari marraskuussa

31.05.2011 Englanninkielinen käännös lääketutkimusten tiedotemallista julkaistu

25.05.2011 Ruotsinkielinen käännös lääketutkimusten tiedotemallista julkaistu

09.04.2011 Tietokanta Euroopassa toteutettavista kliinisistä lääketutkimuksista

09.03.2011 Asiakirjamalli kliinisen lääketutkimuksen tiedotteesta

07.02.2011 TUKIJAn toimintaohje päivitetty 07.02.2011

04.02.2011 Asetus tutkittavalle suoritettavista korvauksista vahvistettu

02.01.2011 Keskustelutilaisuus internetin ja median vaikutuksesta terveysvalinnoissa

18.11.2010 Alueelliset eettiset toimikunnat - siirtymävaiheen toimintamenettelyt

22.10.2010 TUKIJAn toimintaohje ja lomakkeiden täyttöohjeet päivitetty 22.10.2010

06.10.2010 TUKIJAn toimintaohjeesta tulossa uusi versio

15.09.2010 Lääketieteelliseen tutkimuslakiin muutoksia

21.06.2010 TUKIJAn toimintaohje päivitetty 21.06.2010

17.06.2010 Tutkimuslaki hyväksytty eduskunnassa

14.06.2010 TUKIJAn uudet verkkosivut avattu

29.05.2010 Hallituksen esitys lakimuutoksista edennyt eduskuntaan

20.05.2010 TUKIJAn ennakkoilmoitusten eräpäivät ajalla 1.7.2010 - 30.9.2010

23.03.2010 TUKIJAn kokousaikataulua päivitetty 23.03.2010

17.06.2008 Ohje taloudellisten selvitysten antamisesta eettisille toimikunnille ja tutkittaville

22.12.2006 Säteilyriskien tiedottaminen tutkittavall

26.05.2005 Kliinisten lääketutkimusten lomakkeet ja päivitetty TUKIJAn toimintaohje

19.05.2005 STM on vahvistanut asetuksen kliinisistä lääketutkimuksesta

28.05.2004 TUKIJAn toimintaohje on päivitetty 28.05.2004

21.05.2004 Tiedote lausuntopyyntöjen siirtomenettelystä

03.05.2004 Tutkimuslain muutoksia koskeva tiedote