TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 13.11.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.10.2018
tisdag 11.12.2018, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.11.2018
torsdag 3.1.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 17.12.2018
tisdag 12.2.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.1.2019
tisdag 12.3.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.2.2019
tisdag 9.4.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.3.2019
tisdag 14.5.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.4.2019
tisdag 11.6.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 27.5.2019