TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 8.10.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 23.9.2019
tisdag 12.11.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.10.2019
tisdag 10.12.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.11.2019
onsdag 8.1.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 16.12.2019
tisdag 11.2.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 27.1.2020
tisdag 10.3.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 24.2.2020
onsdag 15.4.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 30.3.2020
tisdag 12.5.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 27.4.2020
tisdag 9.6.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.5.2020