Från october 2020 sammanträder TUKIJA två gånger i månaden som regel. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 11.8.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 27.7.2020
tisdag 8.9.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 24.8.2020

tisdag 13.10.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.9.2020
tisdag 27.10.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 12.10.2020
tisdag 10.11.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.10.2020
tisdag 24.11.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 9.11.2020
tisdag 15.12.2020, sista inlämningsdatum för ansökan: 30.11.2020