TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 9.4.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.3.2019
tisdag 14.5.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.4.2019
tisdag 11.6.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 27.5.2019
onsdag 3.7.2017, sista inlämningsdatum för ansökan: 17.6.2019
tisdag 13.8.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.7.2019
tisdag 10.9.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.8.2019
tisdag 8.10.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 23.9.2019
tisdag 12.11.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 28.10.2019
tisdag 10.12.2019, sista inlämningsdatum för ansökan: 26.11.2019