TUKIJAs möten

TUKIJA sammanträder två gånger i månaden som regel. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

tisdag 26.10.2021, sista inlämningsdatum för ansökan: 11.10.2021
tisdag 9.11.2021, sista inlämningsdatum för ansökan: 25.10.2021
tisdag 23.11.2021, sista inlämningsdatum för ansökan: 8.11.2021
tisdag 14.12.2021, sista inlämningsdatum för ansökan: 29.11.2021
tisdag 4.1.2022, sista inlämningsdatum för ansökan: 20.12.2021
tisdag 18.1.2022, sista inlämningsdatum för ansökan: 3.1.2022