Publikationer

På TUKIJAs webbplats under Publikationer hittar du meddelanden, anvisningar, rekommendationer, utlåtanden och ställningstaganden samt blanketter och dokumentmallar som rör TUKIJAs verksamhet. Också material från TUKIJAs seminarier publiceras på webbplatsen. Vissa material finns bara på finska.

Materialförfrågningar: info(at)tukija.fi