Möten och tider för utlåtanden

Från october 2020 sammanträder TUKIJA två gånger i månaden som regel. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt. Under sina möten behandlar TUKIJA de prövningsplaner för vilka utlåtanden har begärts och vid behov även andra forskningsetiska frågor.