Möten och tider för utlåtanden

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt. Under sina möten behandlar TUKIJA de prövningsplaner för vilka utlåtanden har begärts och vid behov även andra forskningsetiska frågor.