1.6.2015  TUKIJAs mötesschema är uppdaterad

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade ända till slutet av 2015.

9.6.2015  TUKIJAs förhållningsreglerna är uppdaterade den 28 maj 2015

Klicka här för tidigare år meddelanden.