10.11.2014 TUKIJAs mötesschema är uppdaterad

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade ända till sommaren 2015.

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt. Under sina möten behandlar TUKIJA de prövningsplaner för vilka utlåtanden har begärts och vid behov även andra forskningsetiska frågor.

 

6.10.2014  TUKIJAs mötesschema har uppdaterats

Nästa möte hålls den 15.10.2014, inte som tidigare uppgetts 7.10.2014.

Tider för begäran om förhandsbesked har också updaterats:

20.10., 3.11., 17.11., 2.12. och 15.12.2014.

Klicka här för tidigare år meddelanden.

Klicka här för följande år meddelanden.