Meddelanden 2012

18.10.2012  TUKIJAs mötesschema är uppdaterad

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade till och med juli 2013.

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt. Under sina möten behandlar TUKIJA de prövningsplaner för vilka utlåtanden har begärts och vid behov även andra forskningsetiska frågor.

Mötesschema

23.4.2012  Mallen för information om kliniska läkemedelsprövningar är uppdaterad

Mallen för information om kliniska läkemedelsprövningar är uppdaterad. Ändringen gäller paragrafen om "Försäkring av prövningsdeltagarna".

Finska Andelslaget för Ersättning av Läkemedelsskador ansvarar för försäkringen.

Mer uppgifter om läkemedelsskadeförsäkringen

Mallen för information om kliniska läkemedelsprövningar

Mer uppgifter: överinspektör Outi Konttinen, tel. +358 295 209 547

10.4.2012  Allmänna principer för rekrytering av försökspersoner

TUKIJA har tillsammans med de regionala etiska kommittérna sammanställt en anvisning med allmänna principer för rekrytering av försökspersoner . De är avsedda att tilllämpas i alla former av medicinska prövningar.

Mer uppgifter: överinspektör Outi Konttinen, gsm: +358 295 209 547

29.2.2012  Ny förordning om avgifter för utlåtanden

SHM har den 1.2.2012 fastställt förordningen om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommitéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (46/2012).

Förordningen

Lagstiftning som är relevant för TUKIJA 

 

8.2.2012  TUKIJAs mötesschema är uppdaterad

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade till slutet av år 2012.

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt. Under sina möten behandlar TUKIJA de prövningsplaner för vilka utlåtanden har begärts och vid behov även andra forskningsetiska
frågor.

TUKIJAs Mötesschema

28.1.2012  TUKIJAs telefonnummer har förändrats

TUKIJAs nya telefonnummer:

Kommitténs sekreterare, överinspektör Outi Konttinen: tfn 0295 209 547

Avdelningssekretare Nina Lindqvist: tfn 0295 209 546

Valviras växel: tfn 0295 209 111

Klicka här för tidigare år meddelanden.

Klicka här för följande år meddelanden.