31.5.2011  Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar på engelska

Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar har utgivits på engelska.

Mall på engelska

Mer uppgifter: överinspektör Outi Konttinen, gsm: +358 50 512 0659

25.5.2011  Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar

Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar har utgivits på svenska.
Senare kommer mallen också att utges på engelska.

Blanketter och dokumentmallar

Mer uppgifter: överinspektör Outi Konttinen, gsm: +358 50 512 0659

7.2.2011  TUKIJAs förhållningsreglerna är uppdaterade

TUKIJAs förhållningsreglerna är uppdaterade den 7 februari 2011. Social- och hälsoministeriets förordning om ersättningar till den som är föremål för forskning har fogas till förhållningsreglerna. Sista stycket av 3.2 är också ändrat.

Förhällningsreglerna

 

Klicka här för tidigare år meddelanden.

 

Klicka här för följande år meddelanden.