Internationella bestämmelser och rekommendationer

Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin som har antagits i Europarådet (ETS 164) och tilläggsprotokollet om forskning (CETS nr 195).
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine. Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Europe. European Treaty Series 164 (1997)

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (CETS no. 195)

Europarådets rekommendation R (90) 3
Recommendation No. R (90) 3 of the Committee of Ministers to Member States concerning Medical Research on Human Beings (pdf, 290 kB)

Council for International Organizations of Medical Sciences
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects 

Helsingforsdeklarationen som antogs av WMA 1964 samt de ändringar i den som har antagits senare
Sveriges läkarförbund - Helsingfors deklarationen
WMA - Declaration of Helsinki

CPMP:s riktlinjer om tillämpning av god klinisk sed
CPMP/ICH/135/95

WHO: Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical Research (2000)
TDR/PRD/ETHICS/2000.1