Blanketter och dokumentmallar

 

Förhandsanmälan om klinisk prövning

Vid alla kliniska läkemedelsprövningar ska uppdragsgivaren först ansöka om ett beslut av TUKIJA, om det är TUKIJAs uppgift att ge utlåtande om huruvida prövningsplanen är etiskt korrekt, eller om planen ska överföras till vederbörande regionala etiska kommitté. Förhandsanmälan skall göras då prövningen sannolikt utförs i Finland.

Förhandsanmälan, ifyllnadsanvisningar och mer information om förhandsbesked

Blanketter:
Förhandsanmälan om klinisk prövning (docx)

Ansökan om utlåtande av klinisk läkemedelsprövning

Utlåtanden om kliniska läkemedelsprövningar ska alltid sökas på en blankett som är fastställd av SHM. De utredningar som är uppräknade på blanketten skall bifogas till ansökan.

Ansökan, ifyllnadsanvisningar och mer information om begäran om utlåtande

Blanketter

Ansökan om utlåtande av klinisk läkemedelsprövning (docx)
Ansökan om utlåtande om betydande ändring av klinisk läkemedelsprövning (docx)
Anmälan om avslutande av klinisk läkemedelsprövning (docx)

Information till prövningsdeltagare om kliniska läkemedelsprövningar och mall för samtycke endast på finska

http://tukija.fi/lomakkeet-ja-asiakirjamallit