FI SV EN

TUKIJA har uppdaterat mallarna för information om kliniska läkemedelsprövningar och samhörande DNA-prövningar
TUKIJA publicerar två mallar för information om kliniska läkemedelsprövningar

27.6.2016 15.15
Pressmeddelande

TUKIJA har uppdaterat mallarna för information om kliniska läkemedelsprövningar och samhörande DNA-prövningar

TUKIJA har uppdaterat mallarna för information om kliniska läkemedelsprövningar och samhörande DNA-prövningar. Mallarna är avsedda som anvisnig för rekrytering av försökspersoner och begäran av samtycke. Tillämpliga delar kan också användas i andra än kliniska läkemedelsprövningar.

Mallarna förberedes också i offentligt samråd. Vi fick sammanlagt  21 kommentarer, bland annat från regionala etiska kommittéer, läkemedelsindustrin, Dataombudsmannens byrå, Fimea och Institutet för de inhemska språken.

Mallarnas svenska och engelska versioner publiceras senare.

Mer information: generalsekreterare Outi Konttinen, tfn: 0295209547

Ajankohtaista