Anvisningar och rekommendationer

TUKIJAs förhållningsregler 17.1.2020
Förhållningsregler

Minneslista för de etiska kommittéernas medlemmar

Minnelista (pdf, 116 kB)

Ifyllnadsanvisningar för förhandsanmälan

Innan beslut fattas om att genomföra klinisk läkemedelsprövning skall en förhandsanmälan göras till TUKIJA på blanketten Förhandsanmälan om klinisk prövning enligt den modell som utgör bilaga till Social- och hälsovårdsministeriets förordning (841/2010).
Förhandsanmälan, ifyllnadsanvisningar och mer information om förhandsbesked

Ifyllnadsanvisningar för ansökan om utlåtande

Enligt Social- och hålsovårdsministeriets förordning (841/2005) skall begäran om utlåtande för klinisk läkemedelsprövning till den etiska kommittén uppgöras på blanketten Ansökan om utlåtande om klinisk läkemedelsprövning. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2010.
Ansökan, ifyllnadsanvisningar och mer information om begäran om utlåtande

Allmänna principer för rekrytering av försökspersoner

TUKIJA har tillsammans med de regionala etiska kommittérna sammanställt en anvisning med allmänna principer för rekrytering av försökspersoner. De är avsedda att tilllämpas i alla former av medicinska prövningar.

Anvisnig (pdf, 85 kB)

Anvisningar om patientinformation som gäller DNA-undersökningar

Anvisningar (pdf, 73 kB)