Ny förordning om avgifter för utlåtanden

11.1.2019 13.36 | Publicerad på svenska 11.1.2019 kl. 13.44
Pressmeddelande

Den nya förordningen gäller i två år

SHM:s förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (1287/2018) har trätt i kraft den 1.1.2019.

Ajankohtaista