TUKIJAs mötesschema är uppdaterad

31.5.2021 16.01

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade till slutet av 2021. Med några undantag TUKIJA sammanträder två gånger i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

https://tukija.fi/sv/tukijas-moten-och-tider-for-begaran-om-utlatande

Ajankohtaista