TUKIJAs mötesschema är uppdaterad

8.5.2017 8.26
Pressmeddelande

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade ända till slutet av 2017.

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

http://tukija.fi/sv/tukijas-moten-och-tider-for-begaran-om-utlatande

Ajankohtaista