TUKIJAs mötesschema är uppdaterad.

9.10.2018 12.39
Pressmeddelande

TUKIJAs mötesschema och utlåtandeansökningarnas inlämningsdatum är uppdaterade till slutet av 2018.

TUKIJA sammanträder som regel en gång i månaden. Möteskalendern fastställs för cirka sex månader framåt.

http://tukija.fi/sv/tukijas-moten-och-tider-for-begaran-om-utlatande

Ajankohtaista