TUKIJAs möte i oktober 2018

19.9.2018 10.44
Pressmeddelande

TUKIJA håller sitt nästa möte i 16 oktober 2018. Sista inlämningsdatum för ansökan är följaktligen 1.10.2018.

Kommande möteskalendern fastställs senare.

Ajankohtaista