Hoppa till innehåll

Finland inledde pilottestning enligt EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

7.12.2020 9.12

För pilotprojektet behövs nya kliniska läkemedelsprövningar

Fimea och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA) började i november provanvända den nya utvärderingsprocessen för läkemedelsprövningar enligt EU-förordningen. Genom pilotprojektet bereder man sig för verkställandet av förordningen och den nya utvärderingsprocessen.

Pressmeddelande: https://www.valvira.fi/web/sv/-/finland-inledde-pilottestning-enligt-eu-forordningen-om-kliniska-lakemedelsprovningar

Mer information om det nationella pilotprojektet och deltagandet i projektet (fimea.fi)

Ajankohtaista