Ohjeistus ja koulutus

Euroopan lääkeviraston lääketutkimusten toimeksiantajille suunnattu EU-portaalin ja -tietokannan käyttöä koskeva käsikirja:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/clinical-trial-information-system-ctis-sponsor-handbook_en.pdfLinkki toiselle sivustolle

Euroopan lääkeviraston CTIS-järjestelmän (Clinical Trials Information System) käyttöön liittyvät koulutusmoduulit (ts. opetusmateriaaleja):

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation/clinical-trials-information-system-ctis-training-programmeLinkki toiselle sivustolle

Euroopan lääkeviraston webinaari pienille ja keskisuurille yrityksille (SME) ja akateemisille tutkimuksille liittyen CTIS-järjestelmän käyttöön:

Päivä 1

Päivä 2
Linkki toiselle sivustolle

EU-komission Set of documents applicable to clinical trials that will be authorised under Regulation EU No 536/2014, once it becomes applicable: https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en#fragment1Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä

EU-komission Q&A: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/regulation5362014_qa_en.pdf