TUKIJAn ohjeet ja suositukset

 

TUKIJAn toimintaohje, 7.6.2021

Toimintaohje

Ohje "Mihin eettinen toimikunta kiinnittää huomiota" (versio 2017).

Lista on tarkoitettu ohjeeksi tutkijoille ja tutkimusten toimeksiantajille lausuntohakemusten laatimisessa.

Muistilista

TUKIJAn ohje: Lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyvät taloudelliset selvitykset eettisille toimikunnille ja tutkittaville, 22.06.08

Eettisten toimikuntien perustehtävä on antaa lausuntoja lääketieteellisten tutkimussuunnitelmien eettisestä hyväksyttävyydestä. Taloudellisten seikkojen tarkastelu on osa lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyden arviointia. Eettinen toimikunta ei voi ennalta varmistaa, että tutkimukseen suunnatut varat käytetään asianmukaisesti. Ohje on laadittu koskemaan kaikkia lääketieteellisiä tutkimussuunnitelmia, toisin sanoen hankkeita, jotka tulee voimassaolevan lainsäädännön mukaan arvioida eettisessä toimikunnassa.

Ohje (pdf, 66 kB) 
Tiedote 17.6.2008 (ohjautuu uudelle sivulle)

TUKIJAn ohje: Lääketutkimusten yhteydessä otettaviin dna-näytteisiin liittyvät potilastiedotteet ja suostumusasiakirjat, 4.9.2000

Yhä useammin kliinisten lääketutkimusten yhteydessä tutkittavista otetaan myös DNA-näytteitä. TUKIJA on tässä lausunnossaan selkiyttänyt niitä asioita, jotka pitää tulla esiin myös tutkittavan informaatiossa sekä suostumusasiakirjoissa. Näitä periaatteita voidaan käyttää ylipäätään geeniperimää koskevassa tutkimuksessa.

Ohje (pdf, 12 kB)

Suositus säteilyriskien tiedottamisesta, 4.12.2006

Suositus säteilyrasituksesta tiedottamisesta tieteelliseen tutkimukseen osallistumista harkitseville terveille vapaaehtoisille henkilöille. Suositus sisältää tutkijoille, muulle tutkimushenkilökunnalle, tutkimusten toimeksiantajille sekä tutkimukseen osallistumista harkitseville henkilöille annettavia ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon myös tutkimussuunnitelman eettisyyden arvioinnissa.

Suositus (pdf, 24 kB) 
Tiedote 22.12.2006 (ohjautuu uudelle sivulle)

Tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita

TUKIJA on yhdessä alueellisten eettisten toimikuntien kanssa valmistellut ohjeen tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista. Se on tarkoitettu sovellettavaksi kaikenlaisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita 

Tutkimuksesta vastaavan henkilön tehtävät sekä arvio tutkimukseen liittyvistä eettisistä seikoista

TVH:n tehtävät ja arviot

Suostumus lääketieteelliseen tutkimukseen - TUKIJAn täsmennys ohjeeseen, 5.11.2010
Täsmennys ohjeeseen (pdf, 45 kB)