TUKIJAn ohjeet ja suositukset

TUKIJAn toimintaohje, 17.1.2020

Toimintaohje

Ohje "Mihin eettinen toimikunta kiinnittää huomiota" (versio 2017).

Lista on tarkoitettu ohjeeksi tutkijoille ja tutkimusten toimeksiantajille lausuntohakemusten laatimisessa.

Muistilista

TUKIJAn ohje: Lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyvät taloudelliset selvitykset eettisille toimikunnille ja tutkittaville, 22.06.08

Eettisten toimikuntien perustehtävä on antaa lausuntoja lääketieteellisten tutkimussuunnitelmien eettisestä hyväksyttävyydestä. Taloudellisten seikkojen tarkastelu on osa lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyden arviointia. Eettinen toimikunta ei voi ennalta varmistaa, että tutkimukseen suunnatut varat käytetään asianmukaisesti. Ohje on laadittu koskemaan kaikkia lääketieteellisiä tutkimussuunnitelmia, toisin sanoen hankkeita, jotka tulee voimassaolevan lainsäädännön mukaan arvioida eettisessä toimikunnassa.

Ohje (pdf, 66 kB) 
Tiedote 17.6.2008 (ohjautuu uudelle sivulle)

Ennakkoilmoituslomakkeen täyttöohje

Kaikissa kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan on ensiksi haettava TUKIJAlta päätös siitä, antaako lausunnon tutkimussuunnitelman eettisyydestä TUKIJA vai siirretäänkö asia asianomaisen alueellisen eettisen toimikunnan annettavaksi. Ennakkoilmoitus tutkimuksesta tulee tehdä, kun tutkimuksen suorittaminen Suomessa on käynyt todennäköiseksi.

Ennakkoilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf, 114 kB) 
Ennakkoilmoituslomake
Lisätietoa ennakkoilmoitusmenettelystä (ohjautuu uudelle sivulle)

Lausuntohakemusmenettelyyn liittyvien lomakkeiden täyttöohjeet

Kliinistä lääketutkimusta koskeva lausuntohakemus on kaikissa tapauksissa tehtävä STM:n vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa luetellut selvitykset.

Lausuntohakemuslomakkeen täyttöohje (pdf, 141 kB)
Muutosta koskevan lausuntohakemuslomakkeen täyttöohje (pdf, 136 kB)
Lausuntohakemusmenettelyyn liittyvät lomakkeet
Lisätietoa lausuntohakemusmenettelystä (ohjautuu uudelle sivulle)

Kliinisen lääketutkimuksen päättymistä koskevan ilmoituksen täyttöohje 

Tutkimuksen päättymistä koskevan ilmoituksen täyttöohje (pdf, 94 kB)

TUKIJAn ohje: Lääketutkimusten yhteydessä otettaviin dna-näytteisiin liittyvät potilastiedotteet ja suostumusasiakirjat, 4.9.2000

Yhä useammin kliinisten lääketutkimusten yhteydessä tutkittavista otetaan myös DNA-näytteitä. TUKIJA on tässä lausunnossaan selkiyttänyt niitä asioita, jotka pitää tulla esiin myös tutkittavan informaatiossa sekä suostumusasiakirjoissa. Näitä periaatteita voidaan käyttää ylipäätään geeniperimää koskevassa tutkimuksessa.

Ohje (pdf, 12 kB)

Suositus säteilyriskien tiedottamisesta, 4.12.2006

Suositus säteilyrasituksesta tiedottamisesta tieteelliseen tutkimukseen osallistumista harkitseville terveille vapaaehtoisille henkilöille. Suositus sisältää tutkijoille, muulle tutkimushenkilökunnalle, tutkimusten toimeksiantajille sekä tutkimukseen osallistumista harkitseville henkilöille annettavia ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon myös tutkimussuunnitelman eettisyyden arvioinnissa.

Suositus (pdf, 24 kB) 
Tiedote 22.12.2006 (ohjautuu uudelle sivulle)

Tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita

TUKIJA on yhdessä alueellisten eettisten toimikuntien kanssa valmistellut ohjeen tutkittavien rekrytoimisen yleisistä periaatteista. Se on tarkoitettu sovellettavaksi kaikenlaisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita (pdf, 61 kB)

Suostumus lääketieteelliseen tutkimukseen - TUKIJAn täsmennys ohjeeseen, 5.11.2010

Täsmennys ohjeeseen (pdf, 45 kB)