Muut TUKIJAn aineistot

TUKIJA järjesti talvella 2016 tietoon perustuvan suostumuksen malliasiakirjoista avoimen kuulemiskierroksen.
Saate
Tutkittavalle annettava selvitys kliinisestä lääketutkimuksesta ja suostumusmalli
Tutkittavalle annettava selvitys ja suostumusmalli kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä tehtävästä geeni-/farmakogeneettisestä tutkimuksesta

TUKIJAn kausijulkaisu 2002-2006

Koko julkaisu (pdf, 241 kB)

TUKIJA on tehnyt toisesta kaudestaan julkaisun, johon on koottu TUKIJAn lausunnot, toimintaohjeet, seminaariohjelmat sekä tilastotietoa jaoston toiminnasta. 

Työryhmän loppuraportti: Näkökulmia lääketieteellisistä tutkimuksista lapsilla, 2003

Koko julkaisu (pdf, 174 kB)

ETENEn työryhmän raportti lapsista lääketieteellisissä tutkimuksista on valmistunut. Työryhmä suosittelee, että:

lapsen itsemääräämisoikeutta pitäisi lisätä oman tiedotteen ja suostumuksen avulla. Tiedotteessa on tärkeää painottaa asioita, jotka ovat merkittäviä lapsen kehitysvaiheen ja hänen oman suostumuksen kannalta.
pääsääntöisesti lapsi osallistuisi vain yhteen invasiiviseen tutkimukseen kerrallaan. 
tutkijoille, jotka tekevät kliinistä tutkimusta lapsilla, tulisi järjestää koulutusta eettisistä ja juridisista kysymyksistä.

Työryhmä nosti keskustelua siitä, kenen pitäisi pyytää vanhemmilta ja lapsilta suostumusta, ja valotti eri osapuolten roolia ja sidonnaisuuksia. Asia on monimutkainen ja tätä on hyvä pohtia ja asia ratkaista yksilöllisesti.

TUKIJAn kausijulkaisu 1999-2002

Koko julkaisu (pdf, 714 kB)

TUKIJA on tehnyt kolmesta ensimmäisestä toimintavuodestaan kausijulkaisun, johon on koottu TUKIJAn lausunnot, toimintaohjeet, seminaariohjelmat sekä tilastotietoa jaoston toiminnasta.

Raportti DNA-näytteet epidemiologisissa tutkimuksissa, 2002

Koko julkaisu (pdf, 146 kB)

TUKIJA on julkaissut syksyllä 2002 raportin DNA-näytteistä epidemiologissa tutkimuksissa. Raportin on valmistellut TUKIJAlle työryhmä, johon kuuluivat TUKIJAn jäsenet Salla Lötjönen, Arpo Aromaa ja Veikko Launis. Raportissa käsitellään DNA-näytteitä erilaisissa tutkimuksessa sekä niiden tutkimiseen liittyviä eettisiä ja juridisia kysymyksiä.

Tutkimuksen eettinen arviointi Suomessa, 2006

Koko julkaisu (pdf, 289 kB)

ETENE, TUKIJA, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK), Geenitekniikkalautakunta (GTLK) sekä
Koe-eläintutkimuksen yhteistyöryhmä (KYTÖ) julkaisivat syksyllä 2002 raportin tutkimuksen eettisestä arvioinnista Suomessa. Julkaisun ulkoasu uudistettiin ja teksti päivitettiin keväällä 2006.

Raportti: Ihmisen kantasolut, kloonaus ja tutkimus, 2003

Koko julkaisu (pdf, 165 kB)

ETENE ja TUKIJA ovat julkaisseet yhdessä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), Biotekniikan neuvottelukunnan (BTNK), Geenitekniikkalautakunnan (GTLK) ja koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmän (KYTÖ) kanssa raportin kantasoluista.