TUKIJAn lomakkeet ja asiakirjamallit
 

Lausuntohakemuslomake biopankin perustamisesta

Biopankin perustamisen yhtenä edellytyksenä on TUKIJA lausunto. TUKIJAn tulee lausuntoaan varten selvittää, täyttääkö biopankin toiminta biopankkilain tai muun lain mukaiset yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeuden toteutumista koskevat edellytykset sekä esitettävä perusteltu näkemys toiminnan eettisestä hyväksyttävyydestä. TUKIJA on julkaissut lomakkeen ja täyttöohjeet lausuntohakemuksen laatimiseksi. Lomakkeen ruotsinkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

Lomake (docx)
Täyttöohje (pdf)

 

Ennakkoilmoitus kliinisestä lääketutkimuksesta

Kaikissa kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan on ensiksi haettava TUKIJAlta päätös siitä, antaako lausunnon tutkimussuunnitelman eettisyydestä TUKIJA vai siirretäänkö asia asianomaisen alueellisen eettisen toimikunnan annettavaksi. Ennakkoilmoitus tutkimuksesta tulee tehdä, kun tutkimuksen suorittaminen Suomessa on käynyt todennäköiseksi.

Ennakkoilmoituslomake (docx)
Ennakkoilmoituksen täyttöohje
Lisätietoa ennakkoilmoitusmenettelystä

 

Lausuntohakemus kliinisestä lääketutkimuksesta ja muut lomakkeet

Kliinistä lääketutkimusta koskeva lausuntohakemus on kaikissa tapauksissa tehtävä STM:n vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa luetellut selvitykset.

Lausuntohakemuslomake (docx)
Lausuntohakemus kliinisen lääketutkimuksen merkittävästä muutoksesta (docx)
Kliinisen lääketutkimuksen merkittävää muutosta koskevan lausuntohakemuslomakkeen täyttöohje
Ilmoitus kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä (docx)
Lausuntohakemuslomakkeiden täyttöohjeet
Lisätietoa lausuntohakemusmenettelystä
Lausuntohakemuslomakkeen täyttöohje
Täyttöohje muutoksia koskevalle hakemuslomakkeelle
Tutkimuksen päättymisilmoituksen täyttöohje

 

Asiakirjamalli kliinisiä lääketutkimuksia koskevasta tiedotteesta ja suostumuksesta

TUKIJA on valmistellut asiakirjamallin kliinisen lääketutkimuksen tiedotteesta. Tiedote on tarkoitettu henkilölle, jota pyydetään mukaan lääketutkimukseen. Asiakirjamallia voi soveltuvin osin hyödyntää myös muissa lääketieteellisissä tutkimuksissa. 

Malliasiakirja_tiedote kliinisestä lääketutkimuksesta ja suostumus_29.5.2018.docx

Malliasiakirja_tiedote kliinisestä lääketutkimuksesta ja suostumus_29.5.2018.pdf