TUKIJAn lomakkeet ja asiakirjamallit
 

Lausuntohakemuslomake biopankin perustamisesta

Biopankin perustamisen yhtenä edellytyksenä on TUKIJA lausunto. TUKIJAn tulee lausuntoaan varten selvittää, täyttääkö biopankin toiminta biopankkilain tai muun lain mukaiset yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeuden toteutumista koskevat edellytykset sekä esitettävä perusteltu näkemys toiminnan eettisestä hyväksyttävyydestä. TUKIJA on julkaissut lomakkeen ja täyttöohjeet lausuntohakemuksen laatimiseksi. Lomakkeen ruotsinkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

Lomake (docx)

Täyttöohje

 

Ennakkoilmoitus kliinisestä lääketutkimuksesta

Kaikissa kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan on ensiksi haettava TUKIJAlta päätös siitä, antaako lausunnon tutkimussuunnitelman eettisyydestä TUKIJA vai siirretäänkö asia asianomaisen alueellisen eettisen toimikunnan annettavaksi. Ennakkoilmoitus tutkimuksesta tulee tehdä, kun tutkimuksen suorittaminen Suomessa on käynyt todennäköiseksi.

Ennakkoilmoituslomake (docx

Ennakkoilmoituksen täyttöohje                                                                                                               

Lisätietoa ennakkoilmoitusmenettelystä

 

Lausuntohakemus kliinisestä lääketutkimuksesta ja muut lomakkeet

Kliinistä lääketutkimusta koskeva lausuntohakemus on kaikissa tapauksissa tehtävä STM:n vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa luetellut selvitykset.

Lausuntohakemuslomake (docx)

Lausuntohakemus kliinisen lääketutkimuksen merkittävästä muutoksesta (docx)

Ilmoitus kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä
 

Ohjeet
Lausuntohakemuslomakkeiden täyttöohjeet

Lausuntohakemuslomakkeen täyttöohje

Kliinisen lääketutkimuksen merkittävää muutosta koskevan lausuntohakemuslomakkeen täyttöohje

Täyttöohje muutoksia koskevalle hakemuslomakkeelle

Tutkimuksen päättymisilmoituksen täyttöohje 

Lisätietoa lausuntohakemusmenettelystä

Malli tutkittavalle annettavasta tiedotteesta ja suostumusasiakirjasta

Tiedotemalli

Tiedotemalli (docx)