Eettisen lausunnon hakeminen TUKIJAlta tai alueelliselta eettiseltä toimikunnalta

 

Kliinistä lääketutkimusta koskeva lausuntohakemus on kaikissa tapauksissa tehtävä STM:n vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa luetellut selvitykset. Tutkimussuunnitelman asiakirjat tulee toimittaa TUKIJAlle vähintään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tutkimus on tarkoitus käsitellä. Alueelliset eettiset toimikunnat vastaavat omista kokousajoistaan ja hakemusten eräpäivistään.

TUKIJAn tai alueellisen eettisen toimikunnan lausuntoon ei voi hakea muutosta. Lausuntoa voi kuitenkin pyytää uudelleen jos tutkimussuunnitelmaan on tehty kielteisen lausunnon perusteella muutoksia ja korjauksia.

Mikäli alueellinen eettinen toimikunta antaa tutkimuksesta kielteisen lausunnon ja hakija saattaa sen samansisältöisenä uudelleen käsiteltäväksi, tulee eettisen toimikunnan pyytää siitä TUKIJAn lausunto.