Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 28.10.2016

Seminaarin ohjelma

Ylitarkastaja Anna Hänninen, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset lääketieteelliseen tutkimukseen

Neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, STM
Sote-tiedon toissijaista käyttöä koskeva lainsäädäntöhanke ja eettiset toimikunnat

Professori Markku Partinen, Helsingin uniklinikka, Helsingin ja Uppsalan yliopisto
Tutkijan näkökulma

Lakimies Merituuli Mähkä, STM
Lääketutkimusasetuksen toimeenpano

Lakimies Helena Raula, STM
Biopankkitoiminnan lainsäädäntömuutokset

Hallintolakimies Sirpa Soini, TUKIJA ja HUS
Biopankit ja eettiset toimikunnat – missä ja miten tutkimussuunnitelma arvioidaan?